topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Veavågen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Førskolen  

Kampanje mot mobbing på nett!
Publisert: 31-08-2014 skrevet av: Monica Jensen

Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle voksne som arbeider med barn og unge bør være med i kampanjen:

"Voksne skaper vennskap-på nett" i uke 36.

Veavågen skole deltar i denne kampanjen.

 Klassene/trinnene på skolen arbeider ulikt med temaet; etter aldersnivå og hvilke utfordringer elevene møter når de er på nett. Se nærmere plan på klassenes/trinnenes ukeplaner.

5.-7.trinn er invitert av FAU til å høre foreleseren Alexis Lundh fra "Barnevakten" forelese om farene ved bruk av internett og sosiale medier onsdag 3.september kl 09.  Klassene vil arbeide med prosjektet både før og etter forelesningen.  

Takk for støtten FAU!

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Les brevet fra statsminister Erna Solberg og de andre manifestpartene om oppmuntringen til å delta på kampanjen her:

http://www.udir.no/Stottemeny/Nyheter/Epostarkiv/April-2014/Kampanje-mot-mobbing-i-uke-36-Voksne-skaper-vennskap--pa-nett/

 

 

Klassekontakter 14/15
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Monica Jensen

 Nå er alle klassekontaktene klare.  Oversikten ligger i høyre marg under "Skoleåret 14/15".

Råd og utvalg 14/15
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Monica jensen

Nå er råd og Utvalg klart for skoleåret 14/15 klart.  Linken på medlemmer-tlf.nr-mailadresser ligger i høyre marg under "Råd og Utvalg". 

Søppel på skoleplassen
Publisert: 28.08.2014 skrevet av: Monica Jensen

Vi har i lengre perioder hatt problemer med mye søppel på skoleplassen. Dette merker vi spesielt etter helgene.

Vi er glad for at skolens uteområde blir brukt av nærmiljøet, men vi har problemer med mye søppel og knust glass mandag morgen.  Vi har også mye søppel på skoleplassen om morgener på hverdager.

I flere år har vi hatt rutine på at én klasse rydder skolens område for søppel.  Inspektør og rektor rydder bort glasskår.  Vaktmester rydder ukentlig på skoleplassen.  Vi har også kommunens ansatte i Parkavdelingen som hjelper oss med oppsamling av søppel.

Dette har vært utfordrende, og er utfordrende, at vi ikke klarer å holde skoleplassen ren og innbydende for bygda og skolens elever.

Nå har vi fått to ekstra søppelspann som er plassert ved slengene.  Vi håper at besøkende på skolens uteområde kan rydde etter seg slik at elevene på skolen blir møtt med et ryddig uteområde.

La oss ta vare på skolens uteområde - til glede for store og små!

Rutiner på SFO/heimsending av elevar
Publisert: 26-08-2014 skrevet av: Hans M. Haugland

Ved Veavågen skole har me rutiner på at ingen elevar blir sendte ut frå skulen utan at me har fått skriftleg melding eller ein telefon om at dei skal sendas heim utanom det som er avtalt. Dette gjeld både for elevane i skulen, samt på SFO.

Me har no avdekka at det har vore feil i ei av hentelistene våre på SFO. Difor har elevane blitt gjort klar til henting før dei skulle blitt henta. Dei har difor måtte venta lenger enn dei skulle på foreldra. Dette må me berre beklaga at har skjedd. Me har no gått gjennom listene våre og retta opp desse feila.

Av og til ønskjer elevane å leika ute medan dei ventar på at dei blir henta av foreldra. Det får dei mange gonger lov til, og då er det ein vaksen på SFO som har tilsyn.

Ta direkte kontakt med SFO-leiar Randi Østhus på tlf: 45272933 eller inspektør Hans M. Haugland på tlf: 90640829 om det skulle vera noko.

Se flere forside artikler >>

 
 
.